Frank Pedersen - Anlægsgartneren

Velkommen til anlægsgartner-danmark.dk

Her finder du din anlægsgartner og anden nyttig information, hvis du står og skal i gang med et udendørsprojekt.

Anlægsgartner er et bredt og alsidigt begreb som spænder vidt lige fra nye haveanlæg til træfældning, beskæring og snedrydning. Indenfor anlægsgartnerfaget bliver der tit og ofte brugt maskiner som traktorer, motorsave, græsklippere m.v. Meget af anlægsgartnerens arbejde bliver også lavet med håndværktøj som skovle, hakkejern, planteske, og spader, m.v. er meget benyttede haveredskaber.

Men det er jo ikke altid, at man lige ved, hvordan haven bliver spændende og eksotisk. Eller hvordan man laver en rigtig børnehave. En anlægsgartner kan hjælpe med at lave en plan for haven - et skitse inden der tages hul på projektet. Ofte samarbejder en anlægsgartner også med en havearkitekt, hvis projektet kræver endnu mere inspiration.

Hvad enten du vil have ideer, planer eller udførelse af opgaver kan du altid henvende dig til en anlægsgartner. Her på anlægsgartner-danmark.dk finder du alle de anlægsgartnere, der findes i Danmark - store som små.

Anlægsgartnere beskæftiger sig med mange forskellige opgaver som f.eks.

  • Havearbejde herunder træfældning
  • Anlægsarbejde lige fra jordplanering til omlæggelse af haver.
  • Snerydning og kloakarbejde.

faskine gabioner brønde snerydning træfældning beskæring beplantning styning opbinding gødskning stubbe lugning græssåning græsklipning jordplanering gravearbejde haveanlæg belægningsarbejde terasser bede havegang nyanlægning af haver vinterservice rullegræs

Have Greven - Anlægsgartneren - Flemming Jørgensen i Brønshøj